Access Clearing Statement

Access Clearing Statement™

RIGHT & WRONG, GOOD & BAD,  POC & POD, ALL 9, SHORTS, BOYS AND BEYONDS

Hier vind je een uitgebreide uitleg over wat de afkorting van de Clearing Statement precies inhoudt en wat het oplost op energetisch niveau.

De Clearing Statement is namelijk een “Access afkorting” voor verschillende energieën die we vragen om op te lossen.

Wat is de Clearing Statement?

De Clearing Statement is ontworpen om energieën op te roepen en deze op te lossen, te “clearen”. De clearing statement is een onbegrijpelijke zin, die werkt als een magische toverstaf.

Je hoeft het niet te snappen, je hoeft het alleen maar te ervaren. Hij omzeilt je denkende logische brein en het werkt.

Je kunt de Clearing Statement zien als een energetische stofzuiger die je realiteit opschoont en transformeert.

De Nederlandse vertaling zou zijn: Juist en verkeerd, goed en slecht, POC en POD, alle 9, shorts, boys en beyonds.

Ik vind het persoonlijk het makkelijkst en meest krachtig werken met de originele Engelse versie. Voel wat voor jou resoneert!

Hoe gebruik je de Clearing Statement?

Stel een vraag over de beperking of blokkade die je wilt opschonen. Je hoeft geen antwoord te geven op de vraag, je haalt alleen de energie omhoog die hoort bij dit onderwerp.
Vervolgens vernietig en on-creëer je die energie met de Clearing Statement.

Een voorbeeld van een vraag:
“Welke beslissingen en overtuigingen heb ik mij eigen gemaakt over het probleem dat ik nu heb?”.
Je hoeft er niets over te zeggen of te denken, voel alleen de energie die opkomt.
Zeg dan, in jezelf of hard op:
“Alles wat dit is, on-creëer en vernietig ik nu door alle tijd, ruimte en dimensies.
Right and wrong, good and bad, POC and POC, all 9, shorts, boys and beyonds”.

Soms wordt het ook afgekort naar: “POC en POD” deze energie.

Right & WRONG, GOOD & BAD

Staat voor alles waar je je mee geïdentificeerd, verbonden of ingestemd hebt. Alles wat je bestempeld hebt als goed of fout, Juist of verkeerd. Alles waarmee je jezelf vast gezet hebt in een oordeel, mag je nu los laten om oneindige mogelijkheden en keuzes tot je beschikking te krijgen.

POC – (POINT OF CREATION) –

Punt van creatie: staat voor het punt waar gedachten, gevoelens, oordelen, waarnemingen, beslissingen of besluiten, verwachtingen enzovoort begonnen zijn. Dus daar waar het zaadje van het probleem geplant is.

POD – (POINT OF DESTRUCTION) –

Punt van vernietiging: staat voor het punt waar gedachten, gevoelens, oordelen, waarnemingen, beslissingen of besluiten, verwachtingen enzovoort je schade toebrengen om datgene wat je wilt oplossen, in stand te houden.

ALL 9

Staat voor alle 9 lagen die we aanspreken in deze energetische schoonmaak

DE UITGEBREIDE VERSIE VAN “ALL 9” STAAT VOOR:

1- Hoe hebben we dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals gemaakt?
2- Hoe vermindert dat ons?
3- Hoe maakt dat ons absoluut, totaal, onherroepelijk, oneindig, compleet en eeuwig zinloos/nutteloos?
4- Wat zijn de beloningen, die dit goed, juist, perfect en correct of fout, slecht, verschrikkelijk, gemeen en vals maken?
5- Welke keuzes hebben we gemaakt en maken we?
6- Welke creaties creëren de verplichtingen en beloftes aan de creatie van onze beperkingen?
7- Hoeveel beperkingen van dimensionaliteit houden dit in stand?
8- Hoeveel controle, definities, beperkingen, vormen, structuren, belangen, lineairiteiten, concentriciteiten van jou houden dit in stand?
9- Wat wil je niet vernietigen dat dit in stand houdt?

SHORTS : AFKORTING (“SHORTSPEAK”)

Wat is er zinvol en zinloos aan dit?
Wat is hier de straf en de beloning voor?
Wat betekent het voor ons?
Hoe maken we het zinloos?
Waar straffen we en martelen we onszelf voor in relatie ermee?
Wat is daar de beloning voor?
Hoeveel lagen en geen-lagen hebben we in verband ermee?

BOYS

We denken dat we voor het oplossen van een probleem de lagen moeten afpellen om tot de kernoorzaak en oplossing van ons probleem te komen. Zoals het afpellen van een ui.

Wat als dat proces je zelfhelende vermogen vertraagt/in de weg staat omdat je nooit tot de kern lijkt te komen?

Wat als je probleem meer is als bellenblazen. Wanneer de ene bel uiteenspat vormt er zich alweer een andere, en nog een, en nog een. De enige manier om de bellen te laten stoppen met vormen is door te stoppen met blazen.

Dus in plaats van je probleem te zien als het afpellen van een ui, waarom niet gewoon de energie elimineren die ervoor zorgt dat je blijft blazen? Zodat je het niet langer in stand houdt?  De bellen zijn “Boys in the Hood” genoemd. Nu is dit afgekort naar “Boys”.

BEYONDS

Doorgaans een sensatie of gevoel, zelden een emotie of gedachte.. Een moment dat je adem stokt, of hart lijkt te stoppen. Een “Oh My God” moment, voorbij aan geloof, realiteit, verbeelding, begrip of denkbeeld, waarneming, rationalisering, vergiffenis en alle andere vormen van “voorbij aan …”.

Na het doen van de Clearing Statement

Na het doen van de Clearing Statement zul je merken dat je anders “bent”. De uitwerking en merkbaarheid van de verandering kan zich doorgaans over zo’n drie weken verspreiden.

Elke keer als je één van deze (zelfgecreëerde) beperkingen oplost met de Clearing Statement, los je dezelfde beperkingen op voor nog vele, vele andere mensen.
Al deze mensen waarmee je verbonden bent in dit leven en in vorige levens.
Als jij verandert, profiteren ook zij daarvan mee op energetisch niveau.
De hele planeet wordt lichter als jij je blokkades en opgelegde beperkingen los laat.

Hieronder vind je een filmpje waarin Dr. Dain Heer de Clearing Statement uitlegt:

Deze youtube video kun je bekijken met Nederlandse ondertiteling. Klik op het wieltje, ga naar instellingen en kies voor Nederlands.