Ben je kapitein of slachtoffer?

kapitein of slachtoffer

Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, want jij bent de kapitein op jouw schip,

Heel vaak geven we de schuld aan anderen of aan de omstandigheden. We voelen ons als het ware een slachtoffer.

Echter, we hebben onze omgeving zelf gecreëerd met de keuzes die we in het verleden gemaakt hebben. De keuze voor studie, partner keuze, keuze voor vriendschappen.

En natuurlijk gebeuren er dingen waar we geen invloed op hebben, je hebt echter wel altijd een keuze in hoe je ermee om gaat.

Het leven is niet altijd leuk en iedereen maakt fouten. Het gaat er echter om, wat doe je ermee? Laat jij je uit het veld slaan, wordt jij het slachtoffer? Of kijk je naar wat je geleerd hebt. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat brengt dit jou? Dit kan ook een inzicht zijn
  • Wat ga je nu doen? Welke positief doel of positieve consequentie kun je hieraan verbinden?

Een inspiratie voorbeeld:

Ik heb mijn praktijk mogen starten in een kantoorruimte die ik gratis mocht gebruiken. Het kantoor stond toch leeg en ik mocht er tot nader order gebruik van maken. Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje “of ik zo snel mogelijk het kantoor wil verlaten, in verband met een nieuwe huurder”.

En natuurlijk baal ik dan eerst en voel ik onmacht en twijfel. Het was heel makkelijk geweest om in de slachtofferrol te kruipen.

Al heel snel had ik in de gaten dat ik in problemen aan het denken was en op zoek moest naar doelen. Hoe wil ik dit oplossen? Kort door de bocht zijn er dan twee opties:

  • ik stop met mijn praktijk
  • of ik zoek vervangende ruimte

Die keuze was snel gemaakt. Ik wil verder met mijn praktijk en dus zal ik op zoek moeten naar andere ruimte. Ik ben acties gaan ondernemen om een nieuwe ruimte te vinden. Ik heb vrienden gevraagd of ze tips hadden, ik ben op internet gaan zoeken en ik heb via makelaars gekeken wat voor mogelijkheden er waren.

Ik moest voor mijzelf een maximum huurbedrag vast stellen, het maximale risico dat ik zou willen lopen. Ik moest hier een termijn aan verbinden. Hoe lang geef ik mijzelf om hier een succes van te maken?

Functioneel piekeren

En dit noem ik functioneel piekeren. Ja, ik heb flink na moeten denken over de acties die ik zou gaan ondernemen. En ja, ik heb er ook echt een aantal nachten minder lekker van geslapen. En natuurlijk voel ook ik dan onrust en spanning. Maar elke keer koos ik bewust voor het denken in oplossingen, in nieuwe invalshoeken bedenken. En dan is er niets mis met flink nadenken of piekeren. Als je het maar begrenst en functioneel is!

En dankzij mijn acties vond ik een ruimte die precies binnen mijn budget is (na enige onderhandeling). Die het formaat heeft waarin ik ook nog groepen kan ontvangen. Die geografisch goed in te passen is, namelijk vlak bij de A12 in Zevenaar.

En voel ik dan geen twijfel? Zeker wel! Het is hartstikke spannend om een contract te tekenen en te weten dat je verplicht omzet moet gaan draaien!

Als ik dan de eerste vraag erbij pak en ik kijk naar “wat brengt het jou?”

Dat zag ik niet direct, want zo op het eerste oog lijk ik er alleen maar op achter uit te gaan. Ik moet huur gaan betalen, ik moet verhuizen en de nieuwe ruimte is kleiner dan de oude.

Maar in tweede instantie kon ik ook de gift zien. Het universum laat mij vol voor mijn bedrijf gaan! Een startende praktijk gaat met golven en ik heb perioden dat het rustig is qua cliënten. Dat is nu niet erg, ik heb immers weinig vaste lasten. Vanaf september moet ik gaan knallen! Elke dag gaan doen wat ik zo ontzettend graag doe: Mensen geluk en balans brengen in hun leven. En zo zorgen dat ik mijn vaste lasten kan betalen én er thuis een boterham van kan eten.

En of het uitpakt zoals ik verwacht? Ik vertrouw erop! Het voelt goed, ik doe dit zo graag. Ik ga ervoor! Ik kies ervoor de kapitein te zijn in mijn bedrijf en in mijn leven. Je bent van harte welkom voor een 1-op-1 sessie in Zevenaar.

Liefs, Sandra

5 tips om met angst om te gaan

liefde en angst

Er zijn slechts 2 basisemoties in het leven die iedereen in zich heeft: liefde en angst. Alle andere emoties komen voort uit deze twee basisemoties.

Angst is de bron van alle negatieve emoties; van verdriet, je zorgen maken, frustratie, somberheid, boosheid, enzovoort.

Liefde is de bron van alle positieve emoties; van blijheid, geluk, optimisme, vertrouwen, hoop, enzovoort.

En beiden zitten in ons, of we het nu leuk vinden of niet. Ze kunnen ook niet zonder elkaar. Want je kunt pas geluk waarderen, als je wel eens verdrietig bent geweest. Je kunt gezondheid waarderen, omdat je weet dat er ook ziekte bestaat.

Vaak zien we angst als iets negatiefs, terwijl angst je altijd iets brengt. Als je in gaat zien wat een angst je brengt, dan kun je de juiste balans weer aan gaan brengen.

Eerst is het goed om vast te stellen of het om een reële angst gaat of een irreële angst.

Reële angst

Bij reële angst gaat het om een natuurlijke reactie op een gevaarlijke situatie. Als je op safari bent en je komt oog in oog te staan met een tijger, dan is je angst heel reëel.

Reële angst beschermt je tegen onheil, voorkomt dat je jezelf in gevaar brengt of het noodlot tart. Zo moet je bijvoorbeeld niet bij iemand in de auto stappen die teveel alcohol gedronken heeft.

Irreële angst

Een irreële angst is een angst die alleen in je hoofd bestaat. Vaak is het angst uit het verleden en projecteer je deze naar de toekomst.

Bijvoorbeeld: Je hebt een keer overgegeven toen je buikgriep had en hebt nu een constante angst om over te geven. Of je bent een keer je baan verloren en hebt nu constant angst voor ontslag en kan daardoor niet normaal functioneren.

Ook dingen als vliegangst, faalangst, angst om je partner te verliezen, zijn allemaal angsten die in jouw hoofd bestaan.

Doordat je deze angst de volle aandacht geeft ga je uit verbinding met jezelf en de realiteit.

Gradaties van angst

Er zijn grofweg drie gradaties van angst:

  • Angsten waar je mee kunt leven of waar je mee kunt leren omgaan.

Bijvoorbeeld: angst voor spinnen, ouder worden, geldgebrek of de tandarts.

  • Angsten die je dagelijks leven verpesten en die je zelf niet zomaar kunt loslaten.

Bijvoorbeeld: faalangst, vliegangst, verlatingsangst

  • Angststoornis waardoor je levenskwaliteit ernstig wordt aangetast of je niet meer kunt functioneren.

Bijvoorbeeld: Straatvrees, dwangneurose, borderline

Tip 1: Erken de angst

Waar je tegen vecht dat vecht tegen jou. Vaak willen we een angst niet en duwen we deze weg. Dit werkt net als een opgeblazen strandbal die je onder water wilt duwen, er komt een moment dat deze weer keihard terug springt. Gevoelens willen erkent worden. Op het moment dat je tegen jezelf kunt zeggen “ik voel angst” of “ik ben bang” dan gaat er al een deel van de lading af.

Angst voel je in je lichaam: je hartslag versnelt, je begint te trillen of te zweten, je wordt misselijk. Herken de angst en benoem deze. Ga even rustig zitten en voel wat er in je gebeurt. Benoem het en accepteer het. Voel de verandering!

Tip 2: Zoek de tegenovergestelde emotie

Hoe zou het zijn als je het tegenovergestelde zou voelen? Wat staat er tegenover de angst? Zoals ik eerder schreef zijn liefde en angst de twee basisemoties. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Tegenover elke angst, staat een eigenschap van liefde. Tegenover vrees staat hoop, tegenover somberheid staat optimisme, tegenover angst kan moed of dapperheid staan. Wat is het tegenovergestelde van jouw angst? En wanneer heb je die liefdevolle eigenschap laten zien? Wat deed je toen anders? En hoe zou je deze eigenschap een stap naar voor kunnen laten zetten?

Tip 3: Kom in beweging

Angst verlamd je. Niets doen verandert ook niets. Welke stap zou jij kunnen zetten om je angst te laten zien dat je wilt veranderen? Elke kleine stap is een overwinning op jezelf en op jouw angst. Kweek vertrouwen door kleine stappen te zetten in dat wat je spannend vindt.

Tip 4: Praat erover of schrijf het op

Ons brein herhaalt vaak constant dezelfde gedachten. Om uit dat kringetje te komen kan het helpen je gedachten op te schrijven of te vertellen aan een vriend of familielid. Als je dat doet blijkt er ineens veel minder te vertellen dan je dacht. En het kan je inzicht geven door het concreet te maken.

Tip 5: Welke winst valt er te halen?

Wat zou er anders zijn als je geen last van deze angst zou hebben? Visualiseer en fantaseer eens hoe jouw leven zou zijn zonder deze angst.

Balans tussen liefde en angst

In het voorjaar van 2016 heb ik de training Balans tussen liefde en angst ontwikkeld en in eerste instantie live gegeven. Dat was zó bijzonder! Er waren heel veel “ahaaa” momenten en er ontstond een fantastische intieme sfeer. Door het besef dat we allemaal liefde en angst in ons hebben, konden de deelnemers hun angsten gaan delen.

De deelnemers hebben een angst in balans gebracht én zijn enthousiast met de inzichten aan de slag gegaan. Zij kunnen steeds vaker kiezen voor liefde en alle positieve emoties die hieruit voort vloeien. Ik heb de training nog een aantal keer met succes gegeven en daarna besloten er een online training van te maken, zodat de informatie eenvoudig beschikbaar is voor iedereen.

Als jij ook vaker wilt kiezen voor liefde, volg dan de online training Balans tussen liefde en angst.

Liefs,

Sandra