5 tips om met angst om te gaan

Er zijn slechts 2 basisemoties in het leven die iedereen in zich heeft: liefde en angst. Alle andere emoties komen voort uit deze twee basisemoties.

Angst is de bron van alle negatieve emoties; van verdriet, je zorgen maken, frustratie, somberheid, boosheid, enzovoort.

Liefde is de bron van alle positieve emoties; van blijheid, geluk, optimisme, vertrouwen, hoop, enzovoort.

En beiden zitten in ons, of we het nu leuk vinden of niet. Ze kunnen ook niet zonder elkaar. Want je kunt pas geluk waarderen, als je wel eens verdrietig bent geweest. Je kunt gezondheid waarderen, omdat je weet dat er ook ziekte bestaat.

Vaak zien we angst als iets negatiefs, terwijl angst je altijd iets brengt. Als je in gaat zien wat een angst je brengt, dan kun je de juiste balans weer aan gaan brengen.

Eerst is het goed om vast te stellen of het om een reële angst gaat of een irreële angst.

Reële angst

Bij reële angst gaat het om een natuurlijke reactie op een gevaarlijke situatie. Als je op safari bent en je komt oog in oog te staan met een tijger, dan is je angst heel reëel.

Reële angst beschermt je tegen onheil, voorkomt dat je jezelf in gevaar brengt of het noodlot tart. Zo moet je bijvoorbeeld niet bij iemand in de auto stappen die teveel alcohol gedronken heeft.

Irreële angst

Een irreële angst is een angst die alleen in je hoofd bestaat. Vaak is het angst uit het verleden en projecteer je deze naar de toekomst.

Bijvoorbeeld: Je hebt een keer overgegeven toen je buikgriep had en hebt nu een constante angst om over te geven. Of je bent een keer je baan verloren en hebt nu constant angst voor ontslag en kan daardoor niet normaal functioneren.

Ook dingen als vliegangst, faalangst, angst om je partner te verliezen, zijn allemaal angsten die in jouw hoofd bestaan.

Doordat je deze angst de volle aandacht geeft ga je uit verbinding met jezelf en de realiteit.

Gradaties van angst

Er zijn grofweg drie gradaties van angst:

  • Angsten waar je mee kunt leven of waar je mee kunt leren omgaan.

Bijvoorbeeld: angst voor spinnen, ouder worden, geldgebrek of de tandarts.

  • Angsten die je dagelijks leven verpesten en die je zelf niet zomaar kunt loslaten.

Bijvoorbeeld: faalangst, vliegangst, verlatingsangst

  • Angststoornis waardoor je levenskwaliteit ernstig wordt aangetast of je niet meer kunt functioneren.

Bijvoorbeeld: Straatvrees, dwangneurose, borderline

Tip 1: Erken de angst

Waar je tegen vecht dat vecht tegen jou. Vaak willen we een angst niet en duwen we deze weg. Dit werkt net als een opgeblazen strandbal die je onder water wilt duwen, er komt een moment dat deze weer keihard terug springt. Gevoelens willen erkent worden. Op het moment dat je tegen jezelf kunt zeggen “ik voel angst” of “ik ben bang” dan gaat er al een deel van de lading af.

Angst voel je in je lichaam: je hartslag versnelt, je begint te trillen of te zweten, je wordt misselijk. Herken de angst en benoem deze. Ga even rustig zitten en voel wat er in je gebeurt. Benoem het en accepteer het. Voel de verandering!

Tip 2: Zoek de tegenovergestelde emotie

Hoe zou het zijn als je het tegenovergestelde zou voelen? Wat staat er tegenover de angst? Zoals ik eerder schreef zijn liefde en angst de twee basisemoties. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Tegenover elke angst, staat een eigenschap van liefde. Tegenover vrees staat hoop, tegenover somberheid staat optimisme, tegenover angst kan moed of dapperheid staan. Wat is het tegenovergestelde van jouw angst? En wanneer heb je die liefdevolle eigenschap laten zien? Wat deed je toen anders? En hoe zou je deze eigenschap een stap naar voor kunnen laten zetten?

Tip 3: Kom in beweging

Angst verlamd je. Niets doen verandert ook niets. Welke stap zou jij kunnen zetten om je angst te laten zien dat je wilt veranderen? Elke kleine stap is een overwinning op jezelf en op jouw angst. Kweek vertrouwen door kleine stappen te zetten in dat wat je spannend vindt.

Tip 4: Praat erover of schrijf het op

Ons brein herhaalt vaak constant dezelfde gedachten. Om uit dat kringetje te komen kan het helpen je gedachten op te schrijven of te vertellen aan een vriend of familielid. Als je dat doet blijkt er ineens veel minder te vertellen dan je dacht. En het kan je inzicht geven door het concreet te maken.

Tip 5: Welke winst valt er te halen?

Wat zou er anders zijn als je geen last van deze angst zou hebben? Visualiseer en fantaseer eens hoe jouw leven zou zijn zonder deze angst.

Balans tussen liefde en angst

In het voorjaar van 2016 heb ik de training Balans tussen liefde en angst ontwikkeld en in eerste instantie live gegeven. Dat was zó bijzonder! Er waren heel veel “ahaaa” momenten en er ontstond een fantastische intieme sfeer. Door het besef dat we allemaal liefde en angst in ons hebben, konden de deelnemers hun angsten gaan delen.

De deelnemers hebben een angst in balans gebracht én zijn enthousiast met de inzichten aan de slag gegaan. Zij kunnen steeds vaker kiezen voor liefde en alle positieve emoties die hieruit voort vloeien. Ik heb de training nog een aantal keer met succes gegeven en daarna besloten er een online training van te maken, zodat de informatie eenvoudig beschikbaar is voor iedereen.

Als jij ook vaker wilt kiezen voor liefde, volg dan de online training Balans tussen liefde en angst.

Liefs,

Sandra